Porządkowy prosi

Poruszanie się grupy

Kolumna piesza może mieć maksymalną szerokość czterech osób (jest to wymóg poparty przepisami prawnymi) – odpowiada to mniej więcej szerokości jezdni i w praktyce samoistnie idąca pielgrzymka przybiera taki kształt. Kiedy grupa porusza się po drodze, jej pojedynczy członkowie nie mogą schodzić na chodnik i poruszać się po nim. Z lewej strony kolumnę ogranicza kabel od nagłośnienia, którego nie wolno przekraczać. Z przodu jako pierwsze idą osoby niosące krzyż i tablicę. Kolumnę kończy tablica z numerem grupy. Podczas drogi należy przestrzegać poleceń wydawanych przez: drogówkę, służbę porządkowa oraz osoby odpowiedzialne za grupę.

Służba porządkowa

Osoby noszące kamizelki w kolorze żółtym odpowiedzialne są za pilnowanie porządku podczas przemarszu. Ich zadaniem jest formowanie w grupie odpowiedniego szyku, jak również zapobieganie tworzeniu pustych przestrzeni w kolumnie oraz pilnowanie, aby za ostatnią tablicą nie pozostawali pielgrzymi. Ostatnia czynność jest szczególnie istotna, ponieważ tuż za grupą znajduje się strefa hamowania samochodów. Porządkowi wydają grupie specjalne polecenia i konieczne jest ich przestrzeganie. Opisana służba porusza się wzdłuż kolumny po lewej stronie kabla od nagłośnienia.

Służba drogowa

Pielgrzymi ubrani w pomarańczowe kamizelki i wyposażeni w “lizaki”. To oni decydują o poruszaniu się grupy – bez ich zgody kolumna nie może wejść na jezdnię, jak również z niej zejść. Podczas drogi opisywana służba zajmuje się kierowaniem ruchem, co umożliwia sprawne przepuszczanie samochodów jadących zarówno z naprzeciwka jak i za grupą.